Affärsmodell

 

En hållbar affärsmodell

Vi arbetar i riktning mot vår vision genom att se värdet i det som andra ser som avfall och förädla till nya råvaror och resurser. Jord utgör en central del av vår verksamhet där vi har cirkulära och nya flöden av återvunna råvaror. Vi arbetar också för att så många som möjligt ska få uppleva fördelarna av både små och stora gröna miljöer likväl som att sprida kunskap om hur man med våra produkter kan odla för ett bättre resultat och stötta naturen genom att till exempel främja biologisk mångfald. Grunden för alla delar i vår verksamhet utgörs av ett hållbart företagande.

Econovakoncernens huvudsakliga verksamhet bedrivs genom de två dotterbolagen Econova Garden AB och Econova Recycling AB. Sedan 2019 finns ett tredje bolag i koncernen, det nystartade Closebuy AB.

Econova Garden och Econova Recycling möts där återvunna organiska material blir råvaror till jordtillverkningen.

Tillsammans kan man också hjälpas åt att hitta nya, återvunna råvaror för att ersätta de jungfruliga jordråvaror som idag har störst miljöbelastning. Genom Closebuy har Econova Garden nu ytterligare en kanal från tillverkning direkt till användare, vilket kapar flera transportled. Fler hemmaodlare får möjlighet att ta hem jordsäcken på cykeln eller skottkärran, eller kombinera inköp med att skjutsa barnen till träning.

Sammantaget verkar Econova inom flertalet branscher och har direktkontakt med både konsumenter, dagligvaruhandeln och stora industriella aktörer. Det skapar en bredd som ger stora möjligheter till spännande synergier. Vi vinnlägger oss om att förstå marknaden och konsument för att skapa värde för alla våra partners, kunder och konsumenter. Vi har ett ständigt pågående arbete för att förstå, förutse och möta deras behov och drivkrafter i relation till vårt erbjudande. Arbetet innefattar såväl omvärldsanalys som individuell dialog med våra intressenter.

Vårt erbjudande

Vi är bäst på det som växer och det som får det att växa, på hållbara flöden, återvinning och intag av restprodukter.
Hos oss hittar du engagemang och kunskap om restmaterial och cirkulära flöden, om produkter för trädgård och gröna ytor.
Med hållbarheten i fokus tar vi steget in i framtiden för att inspirera så många som möjligt till en grön vardag.

Kundinsikt och hållbarhet

Vårt arbete drivs med utgångspunkt i våra kunders behov, drivkrafter och längtan.
Det drivs också med ett självklart hållbarhetsfokus i varje moment och produkt.

Produktutveckling

Inom bolagen skapas synergier för produktutvecklingen. Econova Recycling kan utveckla anpassade råvaror för att
produktoptimera inom Econova Garden. Produktutveckling sker också inom respektive bolag

Econova Recycling

Econova Recycling

Återvinning och förädling av framförallt organiska restprodukter. I en förädlingsprocess skapas återvunnen råvara för jordproduktion. Råvaran har olika kanaler till marknaden där en viktig kanal är Econovas egen produktion. En annan är till samma kund som lämnade in råvaran eller till ny kund där nya flöden skapas.

Konstruktion

Återställning av färdigskördade marker och anläggning av hårdgjorda verksamhetsytor. I Econovas egenutvecklade metod för anläggning av arbetsytor och vägar återvinns bland annat aska, slaggrus och betongspill och ersätter jungfruligt konstruktionsmaterial.

Trädbränsle

Kvalitetssäkrat biobränsle och returträ på den svenska och internationella marknaden i genomtänkta bränsleflöden. Våra bränsleterminaler ger god regional närvaro för effektiva logistiklösningar

Entreprenad

Hållbar hantering av flöden och restmaterial i drift av verksamhet hos kund. Vi har hållbarhet i fokus när vi säkerställer optimal effektivitet, återvinning och säker arbetsmiljö.

Econova Garden

Jord

Kvalitetssäkrad jord i kategorierna säckad jord till konsument, anläggningsjord och EMV (Egna Märkesvaror) under kundens eget varumärke.

Frö

Portionsfrö och gräsfrö, noga utvalda för såväl biologisk mångfald som efterfrågan hos våra kunder.

Växtvård

Produkter för ogräs och skadedjursbekämpning så att du kan ta hand om din trädgård på bästa möjliga sätt.

Gödsel

Vi har noga utvalda gödselprodukter för att hjälpa din trädgård, odling, gräsmatta eller dina växter på traven. Att gödsla är ett viktigt moment för alla odlare och tillför nödvändiga näringstillskott till trädgården

Redskap och tillbehör

Oavsett grönyta eller arbete som behövs göras i trädgården så har vi ett sortiment med trädgårdsredskap och tillbehör som passar för alla möjliga uppgifter i trädgården.

Värde för våra intressenter

Kunder och
partners

Tjänster och produkter för en grönare vardag.

Medarbetare

Ökad lönsamhet och avkastning. Tillväxtstrategiskt fokus.

Ägare

En trygg arbetsplats med fokus på mod, tillit och hållbarhet.

Planeten

En ständig strävan efter att utvecklas mot en positiv påverkan på planeten.

Samhälle

Från återvunna råvaror, cirkulära flöden till gröna miljöer som bidrar till ökat välmående.

KRAV

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för främst mat och dryck. Den är uppbyggd på en ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAVs regler inkluderar EUs regler för ekologisk produktion i sin helhet, men är på många delar strängare samt omfattar fler områden än EU-lagstiftningen. KRAV-certifierade producenter och importörer kontrolleras genom årliga revisioner av oberoende och ackrediterade certifieringsföretag.

El från förnybara källor och efterlevnad av lagstiftning inom arbetsmiljö och arbetsvillkor är några exempel på där KRAVs regler sträcker sig längre än EUs regler för ekologiskt produktion. Som KRAV-producent krävs att man tar ansvar för varans hela kedja och uppfyller såväl allmänna regler för verksamheten som specifika för det aktuella produktområdet.

Econova är en innovativ aktör inom återvinning och biobränsle. Med varumärket Weibulls i spetsen är vi det ledande trädgårdsföretaget i Norden.

Econova, Box 90, 616 21 Åby, Sverige

Telefon: 011-36 81 50

Följ oss

Skapad av DIGITALCAP