Recycling

Om oss

 

En hållbar affärsmodell som för material tillbaka i kretslopp

Econova Recycling hanterar utmaningar med restflöden som vänds till möjligheter genom hantering, förädling och cirkulering tillbaka in i ett kretslopp. Vi arbetar i riktning mot vår vision genom att se värdet i det som andra ser som avfall och förädla till nya råvaror och resurser.

Genom våra återvinningsprocesser ser vi till att stora mäng[1]der material får nytt värde i stället för att deponeras eller eldas upp. Vi utvecklar kontinuerligt våra metoder för att ska – pa bästa möjliga material som kan ersätta ett så högvärdigt jungfruligt alternativ som möjligt. Som återvinningsaktör har vi också ett stort ansvar i att säkerställa god kvalitet på det återvunna materialet och vara en del i arbetet med att skapa ett högt förtroende för återvunna produkter

Vi utför vårt arbete med ansvar, kunskap och omtanke. Det innebär att vi levererar på ett sätt som gör oss stolta över det värde vi skapar för våra kunder. Att vi ligger i framkant på materialkunskap och att vi alltid arbetar säkert, noggrant och för kundens bästa.

Econova är en innovativ aktör inom återvinning och biobränsle. Med varumärket Weibulls i spetsen är vi det ledande trädgårdsföretaget i Norden.

Econova, Box 90, 616 21 Åby, Sverige

Telefon: 011-36 81 50

Följ oss

Skapad av DIGITALCAP