Om Econova

 

Om Econova

Vår drivkraft att ta tillvara naturens resurser och återvinna så mycket som möjligt har funnits med sedan starten 1959. Då såg grundarna Bengt och Kerstin möjligheten att använda bark till jordproduktion istället för att låta den gå till deponi. Samma princip finns med oss idag men barkhögarna har fått sällskap av väsentligt fler material, flödena har blivit mer innovativa och samarbeten med producenter allt fler. Längs
vägen har vi tagit med oss Bengt och Kerstins sunda förnuft att hushålla med resurser samtidigt som vi tillvaratar möjligheter. I en ständigt utvecklande verksamhet ligger det i vår kärna än idag, när Econova nu drivs av tredje generationen.

Vi är idag en innovativ aktör inom återvinning och biobränsle, därtill är vi en av Skandinaviens ledande aktörer inom trädgård med varumärket Weibulls i spetsen.

I våra beslut och beteenden har vi våra värderingar som grund i samarbete med kollegor, kunder, leverantörer och andra intressenter. Det är också i mötet vi får möjlighet att både utvecklas själva och i vår tur inspirera andra att ta hållbara beslut. Med våra värderingar som ledstjärnor driver vi tillsammans med andra en viktig förändring och fortsätter hitta hållbara lösningar.

Vision

Vi möjliggör en grön vardag
och en hållbar utveckling för
så många som möjligt

 

Vår affärsidé

Vi skapar hållbara affärer inom
återvinning och trädgård

 

Våra värderingar

Tillit – I alla relationer
Hållbarhet – I allt vi gör
Mod – att agera

Här finns vi

Econovas huvudkontor ligger i Åby strax norr om Norrköping. Vår primära marknad är Sverige men med försäljning och kontor även i Danmark och Norge verkar vi på hela den skandinaviska trädgårdsmarknaden. Våra drygt 20 produktionsplatser är lokaliserade från Älvkarleby i norr till Hässleholm i söder. Av dessa är tre jordfabriker, där vi packar jord och jordförbättring för försäljning i butik. Gräs- och portionsfrö packas på två av våra anläggningar, i Åby och i skånska Sösdala.

Utöver säckad jord tillverkar och säljer vi bulkjordar för anläggningsarbeten på ytterligare fyra anläggningar. Återvinning av organiska material och hantering av biobränsle sker på ytterligare sex anläggningar. Utöver våra egna produktionsplatser finns vi också på plats ute hos flera av våra kunder, där vi driftar verksamheten genom löpande entreprenaduppdrag.

Econova är en innovativ aktör inom återvinning och biobränsle. Med varumärket Weibulls i spetsen är vi det ledande trädgårdsföretaget i Norden.

Econova, Box 90, 616 21 Åby, Sverige

Telefon: 011-36 81 50

Följ oss

Skapad av DIGITALCAP