Integritetspolicy

 

GDPR – så behandlar vi dina personuppgifter

Hantering av personliga uppgifter 

När du lägger en beställning hos weibulls.com, behöver du ange personuppgifter såsom: person- eller organisationsnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. I samband med genomförandet av köpet godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal med dig. 

Kommer uppgifter att delas med tredje part? 

Dina uppgifter kommer att delas med vårt affärssystem (förnärvarande Bison/Microsoft) samt med faktueringspartner Klarna. Inga personuppgifter säljs vidare till tredjepart.

 

Vilka uppgifter sparas och hur länge sparas de?

Vi kommer att spara nödvändig data så länge som vi är skyldiga att spara informationen enligt bokföringslagen. För att skydda dig mot bedrägerier kommer även IP-adressen att sparas. 

Rätten att få tillgång till dina uppgifter 

Du har enligt GDPR rätten att få ta del av den information som vi har registrerat. Du har också rätten att begära att informationen ska korrigeras. Kontakta oss via kundservice@econova.se eller via telefon +4611 368191 så hjälper vi dig. 

Hantering av personuppgifter 

För oss är din integritet viktig och vi följer alla lagar och regler för att du ska kunna känna dig helt trygg med Econova och Weibulls. 

Om du anser att vi på något sätt inte uppfyller kraven på hur personuppgifter hanteras, kan du kontakta Datainspektionen. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på weibulls.com: Econova Garden AB, 556036-5677 

Information om cookies (kakor)

Vår webbsida använder sig, som de flesta andra webbsidor, av cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Cookies är små textfiler som läggs på din dator eller mobiltelefon när du använder vår webbsida. 

Våra cookies hjälper oss att: 

 •  Göra att webbsidan fungerar som du förväntar dig. 
 • Spara dina inställningar från ena besöket till nästa.
 • Förbättra din laddningstid och säkerhet när du använder webbsidan.
 • Möjliggöra att du enkelt kan sprida innehåll vidare i sociala nätverk såsom Facebook och Twitter.
 • Ge dig relevant information på vår egen och andras webbsidor.
 • Samla in anonym statistik i syfte att förbättra webbsidans prestanda och funktionalitet samt utvärdera och förbättra marknadsföringsinsatser.

Vi använder inte cookies till att: 

 • Spara någon som helst personlig information om dig utan ditt samtycke.
 • Samla in någon som helst känslig information.
 • Skicka vidare personlig information till tredje part.

 

Tillåtelse att använda cookies 

Om inställningarna i den webbläsare du använder för att besöka vår webbsida är inställd på ett sådant sätt att de tillåter cookies tolkar vi detta som att du accepterar cookies på vår webbsida. 

Stänga av cookies 

Cookies går att radera eller helt stängas av om så önskas. Vi kan dock inte garantera att webbsidan då fungerar tillfredsställande. Dessa kan stängas av genom att anpassa din webbläsares säkerhetsinställningar. Hur detta görs varierar något mellan olika webbläsare och versioner av webbläsare men finns beskrivet om du söker i din specifika webbläsares hjälpsida. Ytterligare information om cookies finns på Post- och telestyrelsens webbsida. 

Kamerabevakning 

Information om kamerabevakning på våra anläggningar 

Våra anläggningar är utrustade med kamerabevakning med inspelning av bildupptagning med ljud.  

Ansvarig för kamerabevakning 

Huvudansvarig för kamerabevakningen och inspelat videomaterial är: 

Econova AB 
Org.nr. 556530-9738 
Jursla Industriområde 
616 21 Åby 

Vid frågor kontakta hr@econova.se. 

Syftet med kamerabevakning 

Den rättsliga grunden för att vi behandlar dina personuppgifter i samband med kamerabevakningen är genom en så kallad intresseavvägning (enligt artikel 6.1 f) i Dataskyddsförordningen. Kamerabevakning används för att: 

 • Öka säkerheten och tryggheten för våra medarbetare samt säkra kontroll över transporter för att skydda våra tillgångar.  
 • Förebygga och utreda brott, olyckor och skadegörelse samt stävja obehöriga inpasseringar
 • I förekommande fall assistera polismyndighet och åklagare vid misstänkt eller konstaterad brottslighet. 

  Lagring av inspelat videomaterial 

  Inspelat videomaterial sparas i 60 dagar efter inspelningstillfället, eller så länge det är nödvändigt för att utreda brott. Endast ett begränsat antal personer har tillgång till det inspelade materialet. Ett flertal tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder har implementerats för att skydda materialet från obehörig åtkomst och säkerställa den personliga integriteten. Vid utredning av brott kan materialet komma att lämnas ut till polis och andra myndigheter enligt lag.  

  Dina rättigheter 

  Enligt Artikel 15 i Dataskyddsförordningen har du rätt att begära ut information om de personuppgifter som finns lagrade hos Econova AB. Enligt Artikel 17 i Dataskyddsförordningen har du även rätt att begära att få den lagrade informationen rättad eller raderad. Du har även rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att vi inte hanterar dina personuppgifter korrekt enligt lag. Förfrågningar lämnas till hr@econova.se. 

  Tack för att du gett oss förtroendet! 

  Econova är en innovativ aktör inom återvinning och biobränsle. Med varumärket Weibulls i spetsen är vi det ledande trädgårdsföretaget i Norden.

  Econova, Box 90, 616 21 Åby, Sverige

  Telefon: 011-36 81 50

  Följ oss

  Skapad av DIGITALCAP