VD har ordet

 

VD har ordet

Det har varit ett mycket speciellt tid som präglats av pandemin för både oss på Econova och hela vår omvärld. För mig sätter pandemin fingret på att världen behöver en omställning till en mer hållbar planet. Mitt i allt elände känner jag mig stärkt av den otroliga flexibilitet och anpassningsförmåga som inte bara vi på Econova visat, utan en hel värld. Det lovar gott för den hållbara utvecklingen!

”Se barkhögen” sa min farfar Bengt som grundade Econova tillsammans med farmor Kerstin. Mottot myntades på 70-talet i samband med att de såg möjligheten att använda bark till jordproduktion i stället för att deponera materialet. För mig fångar mottot det ansvar vi har som företag, själva grunden i Econovas verksamhet; att genom ständig utveckling ta tillvara på jordens resurser, använda dem förnuftigt och återvinna så mycket som möjligt.

Econova är ett familjeföretag där familjens långsiktiga engagemang och ansvar är tydligt. Idag leder jag bolaget tillsammans med min bror och mina kusiner. ”Se barkhögen” fångar även det som utmärker oss som familjeföretag; att vi från generation till generation utvecklar och förvaltar verksamheten, relationerna, affärerna och kunskapen.

I vårt familjeföretag är det viktigt att bygga en verksamhet vi kan vara stolta över, inte bara nuvarande ägare, utan även tidigare och kommande generationer. Det är också därför hållbarhet är så centralt i vår verksamhet. FN har definierat hållbar utveckling till ”utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. För att åstadkomma detta har 17 globala mål tagits fram. På Econova har vi definierat vår roll i relation till de globala målen. Det arbetet kan ni läsa mer
om i rapporten.

Under 2020 arbetade vi fram en ny strategi där hållbarhet självklart finns som en röd tråd i allt från vision och värderingar till strategi och prioriteringar. Under det senaste året har vi arbetat med att ta ut strategin i vårt vardagliga arbete. Det är med stor glädje jag kan se att det börjar att ge effekt på många håll i koncernen. Exempelvis har vi utökat vårt KRAV-sortiment väsentligt, vi har gjort vårt första klimatbokslut, återvunnit nya avfall, förbättrat medarbetarindex och mycket mer. Extra roligt är det att vi även uppmärksammat för vårt arbete av Miljö & Utveckling där vi nominerats till Miljöstrategipriset.

Nu siktar vi framåt och tar sikte på att ytterligare stärka våra hållbara affärer under 2021/2022. Vi kommer att fokusera på återvinning i flera former; öka andelen återvunnet material i våra förpackningar, återvinna fler produkter och öka andelen återvunna råvaror i våra jordar.

 

Jeanette Tretten,
Koncernchef och vd Econova Garden