VD har ordet

 

Jeanette Tretten, Koncernchef & VD

Vi har nu ytterligare ett år bakom oss präglat av oroliga tider och snabba svängningar, där det är svårt att förutsäga vad som väntar runt nästa hörn. En pandemi som efterföljs av krig i Europa möter oss med stora utmaningar, i hela vår omvärld såväl som hos oss på Econova. Allt detta i en tid där vi skulle behöva accelerera arbetet för en hållbar utveckling. Utmanande tider stimulerar dock uppfinningsrikedom och mitt i allt elände känner jag mig stärkt av den otroliga flexibilitet och anpassningsförmåga som inte bara vi på Econova visat, utan en hel värld. Det lovar gott för den hållbara utvecklingen!

”Se barkhögen” sa min farfar Bengt som grundade Econova tillsammans med farmor Kerstin. Mottot myntades på 70-talet i samband med att de såg möjligheten att använda bark till jordproduktion i stället för att det lämnades kvar i högar i skogen. För mig fångar mottot det ansvar vi har som företag; att genom ständig utveckling ta tillvara på jordens resurser, använda dem förnuftigt och återvinna så mycket som möjligt. Att skapa affärer av sådant som annars gått till spillo är idag själva grunden till Econovas verksamhet. Econova är ett familjeföretag där familjens långsiktiga engagemang och ansvar är tydligt. Idag leder jag bolaget tillsammans med min bror och mina kusiner. ”Se barkhögen” fångar även det som utmärker oss som familjeföretag; att vi från generation till generation utvecklar och förvaltar verksamheten, relationerna, affärerna och kunskapen. Vi vill att Econova ska utgöras av trygga och trivsamma arbetsplatser och långsiktigt hållbara affärer, som präglas av glädje, gemenskap, handlingsfrihet och ansvarstagande. I vårt familjeföretag är det viktigt att bygga en verksamhet vi kan vara stolta över, inte bara nuvarande ägare, utan även tidigare och kommande generationer. Det är också därför hållbarhet är så centralt i vår verksamhet. Hållbarhet finns i det lilla och i det stora. Det är en global fråga likväl som något som påverkar var och en av oss. Econovas ramverk för hållbarhet är förankrat i FNs globala mål för hållbar utveckling men också nedbrutet till enskilda arbetsplatser och medarbetare. På så sätt försöker vi fånga både det stora och det lilla perspektivet. Hållbarhet utgör en grundpelare i vår strategi och finns med som en röd tråd i allt från vision och värderingar till strategi och prioriteringar.

Under året har vi gett arbetet än mer spets genom långsiktiga mål inom alla tre hållbarhetsdimensioner; miljö, socialt och ekonomi. Med våra nysatta hållbarhetsmål får vi en tydligare riktning och ett ökat driv i arbetet och genom att involvera hela organisationen är vi många som hjälps åt. Det gläder mig att se det stora engagemang som frågan väcker på många håll i bolaget! Glad blir jag också av att vår vision och vårt arbete når ut och uppfattas av vår omgivning. Econova utsågs till Årets företagare i Norrköping 2022, vilket vi är mycket stolta över. Med motiveringar som ”en välmående arbetsplats” och ”hållbarhet i fokus” får vi ett kvitto på att vi är på rätt väg. Vi är långt ifrån färdiga med vår hållbarhetsresa, men med en hel organisation som gör jobbet tillsammans är vi redo att fortsätta arbetet. För mig sätter året som gått fingret på att världen behöver en omställning till en mer hållbar planet. Nu siktar vi framåt mot ett år som säkerligen är fyllt av nya utmaningar men också nya hållbara affärer och spännande möten. Vi kommer bland annat att fokusera på nya återvinningsaffärer, nya cirkulära jordråvaror och fortsatt kartläggning av våra produkters miljöpåverkan.

Econova är en innovativ aktör inom återvinning och biobränsle. Med varumärket Weibulls i spetsen är vi det ledande trädgårdsföretaget i Norden.

Econova, Box 90, 616 21 Åby, Sverige

Telefon: 011-36 81 50

Följ oss

Skapad av DIGITALCAP