Trädbränsletjänster

 

Trädbränsletjänster

Econova erbjuder kvalitetssäkrade biobaserade trädbränslen. Tack vare våra genomtänkta bränsleflöden kan vi sluta kretslopp, till nytta både för våra kunder och för klimatet.

Econova är en fristående leverantör av olika typer av trädbränslen. Vi handlar biobränsle och returträ både på den svenska och internationella marknaden. Genom att omhänderta och behandla lågvärdig skogsråvara, återvunnet trä och andra biprodukter från skogs- och pappersindustrin, kan vi tillgängliggöra lokalproducerade, kvalitetssäkrade och hållbara biobaserade bränslen till våra kunder.

Vi arbetar lyhört tillsammans med våra kunder, och bearbetar marknaden för att hitta lämpligaste lösningen för just er. Vårt etablerade kontaktnät och aktiva marknadsnärvaro möjliggör att vi kan matcha rätt material med rätt köpare. Vi har flera bränsleterminaler runt om i landet som ger en god regional närvaro, hög leveranssäkerhet med effektiva logistisklösningar och en ökad servicegrad.

Econovas trädbränslen:

  • Returträ
  • Skogsflis
  • Bränsleved
  • Stubbar
  • Bark
  • Torrflis
  • Cellulosaflis
  • Sågspån
  • Kutterspån

Är ni intresserade av att veta mer om våra erbjudanden inom Trädbränsle?

Kontakta vår ansvarige säljare:

Andreas Tretten

Andreas Tretten

Affärsutvecklare/Säljare

Fredrik Hellgren

Fredrik Hellgren

Affärsutvecklare/Säljare

Econova är en innovativ aktör inom återvinning och biobränsle. Med varumärket Weibulls i spetsen är vi det ledande trädgårdsföretaget i Norden.

Econova, Box 90, 616 21 Åby, Sverige

Telefon: 011-36 81 50

Följ oss

Skapad av DIGITALCAP