Hållbarhet

 

Hållbarhet i allt vi gör

Hos oss på Econova är hållbarhet ett självklart förhållningssätt i hela verksamheten. Vår drivkraft att ta tillvara naturens resurser och återvinna så mycket som möjligt har funnits med sedan starten 1959. Hållbarhet finns som en röd tråd i allt vi gör, från vision och värderingar till strategi och prioriteringar. Det är ett arbete vi aldrig blir färdiga med, vi är alltid på väg mot nästa nivå.

Vår ambition är att vara en ledande aktör inom hållbarhet med tydliga både kortsiktiga och långsiktiga mål. Det vi gör idag ska leda till att vi 2035 uppnår våra mer långsiktiga mål om att vara klimatneutrala och producera jord helt av återvunna eller förnybara råvaror.

Vi vet också att det är tillsammans med andra vi kan bli ännu starkare och åstadkomma mer.

I en öppen dialog möts kompletterande perspektiv, kompetenser och erfarenheter för att stadigt närma oss den cirkulära affären. Vi har en rad spännande samarbeten med aktörer som delar vår vision och vi ser redan nu hur mycket vi kan åstadkomma genom att tänka och agera gemensamt.

Vårt arbete omfattar perspektiven socialt, miljö och ekonomi. Dessutom har vi alltid med oss att värna kommande generationer enligt definitionen

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” – Gro Harlem Brundtland, FN:s världskommission för miljö och utveckling, 1987

Vision

Vi möjliggör en grön vardag
och en hållbar utveckling för
så många som möjligt

 

Econova-koncernens affärsidé

Vi skapar hållbara affärer inom
återvinning och trädgård

 

Våra värderingar

  • Tillit – i alla relationer
  • Hållbarhet – i allt vi gör
  • Mod – att agera

Econova är en innovativ aktör inom återvinning och biobränsle. Med varumärket Weibulls i spetsen är vi det ledande trädgårdsföretaget i Norden.

Econova, Box 90, 616 21 Åby, Sverige

Telefon: 011-36 81 50

Följ oss

Skapad av DIGITALCAP