Möt våra medarbetare

 

Ett integrerat hållbarhetsarbete

På Econova arbetar vi för att alla ska känna delaktighet i hållbarhetsarbetet. För den som är intresserad ska det finnas möjlighet att lära sig mer om hållbarhetsfrågor och driva förändringsarbete från sin plats i organisationen. Mål och aktiviteter som rör hållbarhet ska vara inkluderat i varje avdelnings verksamhetsplan. Under våren 2022 inleddes arbetet med att lyfta in hela organisationen ännu ett steg närmare vårt hållbarhetsarbete. Med en workshopserie genom hela verksamheten är målet att alla medarbetare i slutet av året ska kunna svara på frågan ”Hur arbetar du med hållbarhet i din roll?”

Elin Lindeberg

Grafisk formgivare

Jag jobbar framför allt med att kommunicera det hållbarhetsarbete vi gör och står för med hjälp av bild och form. Jag arbetar också medvetet med vårt tryckta material, genom exempelvis pappersval och återanvändande av befintligt material. 

Frida Björk

Produktionsplanerare

”Jag försöker planera produktionen så att rätt artiklar tillverkas på rätt ställen, så att vi får så korta transporter som möjligt till butik och dessutom slipper lagerflyttar. Genom att göra lagom stora inköp av råvaror och förpackningsmaterial kan vi slippa använda oss av externa lager, vilket också minskar transportsträckor. Även viktigt att tänka på vilka leverantörer vi använder till våra olika lagerställen så att vi även där minskar längden på transporter, en och samma leverantör kan ju ha flera olika upphämtningsställen.”

Ann-Sofie Eriksson

Projektledare miljö & kvalitet

”Mitt uppdrag handlar mycket om att kvalitetssäkra och utveckla våra interna processer inom framför allt konstruktion och återvinning. Med ett välfungerande arbetssätt ger vi varandra en bra arbetsmiljö och undviker onödiga missförstånd. Att vara lyhörd för risker och förbättringsområden är avgörande för att kunna leverera produkter och tjänster som är säkra för både kunden och oss själva. Jag håller också ihop arbetet med miljöskyddsåtgärder på några av våra anläggningar, vilket innebär både direkta insatser och riskminimering inom miljö och ekonomi.”

Econova är en innovativ aktör inom återvinning och biobränsle. Med varumärket Weibulls i spetsen är vi det ledande trädgårdsföretaget i Norden.

Econova, Box 90, 616 21 Åby, Sverige

Telefon: 011-36 81 00

Följ oss

Skapad av DIGITALCAP