Företagsledning

 

Econovas ledningsgrupp samlar VD och chefer med ansvar för nyckelfunktioner i vår processorienterade verksamhet.

Från vänster:

Jonas Wallin | Chef Försäljning, Sortiment- och Produktutveckling
Cecilia Wolf | Chef Digitalt & Marknad
Christoffer Kooij | Ekonomichef
Johanna Fridsén | Produktionschef
Christoffer Andersson | VD Econova Recycling
Anders Bergqvist | Chef Hållbar Utveckling
Peter Herentz | Transport- och Inköpschef
Jeanette Tretten | Koncernchef, VD Econova Garden