Vår historia

 

Ute i skogarna observerade Bengt Andersson att det växte bra vid gamla barkningsplatser. Sonen Göran tog kontakt med Lantbruksuniversitetet i Uppsala och fick kontakt med Håkan Walldén som nappade på Bengts idéer att börja kompostera bark för jordtillverkning.

Econova år för år

Ett nära samarbete med kunder och fokus på utveckling har under åren skapat en rad affärsidéer och verksamheter som gett dagens Econova ett stadigt fäste i biosfären.

1959 lades grundstenarna för Econovas verksamhet av Bengt och Kerstin Andersson. Entreprenören Bengt valde att satsa helhjärtat på sitt eget företag som byggde vägar för skogsmaskiner. Den lilla firman växte snabbt och som den entreprenör Bengt var, såg han hela tiden möjligheter till nya affärsverksamheter.

På 1970-talet väcktes de första återvinningstankarna när företaget började kompostera bark och använda den för jordproduktion, en verksamhet Econova bedriver än i dag.

Deponidrift och sluttäckning av deponi är en marknad som vuxit till följd av nya lagar och förordningar. 2004 tecknade Econova ett driftavtal för Häradsuddens avfallsanläggning, där vi under tio år kunnat utveckla våra idéer kring återvinning och omhändertagande av restprodukter.

I alla bolag som Econova har förvärvat har det funnits stor kunskap och erfarenhet. Weibull Trädgård, som Econova förvärvade 2008, anses av många vara Sveriges äldsta företag på trädgårdsmarknaden. Grunden till varumärket Weibulls står att finna i 1800-talets Skåne.

Milstolpar längs vägen

1959 – Företaget grundas

1976 – Företaget Jordkonsult bildas

1981 – Paketering av jordprodukter i säck startar

1987 – Topstar – koncernens första varumärke

1996 – Koncernen antar namnet Econova

1996 – Ny biobränsleverksamhet

2001 – Econova AS etableras i Norge

2004 – Driftsavtal för deponiverksamhet i Norrköping

2005 – Econova A/S etableras i Danmark

2008 – Koncernen förvärvar Weibull Trädgård

2011 – Fröproduktion startar i Åby

2012 – Ny verksamhet inom konstruktion av hårdgjorda ytor

2013 – Busfröna” lanserar och företaget blir en av de största bidragsgivarna till BRIS

2016 – Econova lanserar Skandinaviens första förpackade torvfria trädgårdsjord

2018 – Podden ”Smaklöken”, en av Sveriges fösta poddar om trädgård, lanseras.

2018 – Det norska trädgårdsföretaget Grönn Industri förvärvas

2019 – E-handel etableras

2021 – En ny större produktionsanläggning etableras utanför Norrköping

Econova är en innovativ aktör inom återvinning och biobränsle. Med varumärket Weibulls i spetsen är vi det ledande trädgårdsföretaget i Norden.

Econova, Box 90, 616 21 Åby, Sverige

Telefon: 011-36 81 00

Följ oss

Skapad av DIGITALCAP