Entreprenadtjänster

 

Sortering

Econova erbjuder ett brett utbud av sorteringstjänster. Vi kan förädla osorterade materialhögar till värdeskapande insatsråvaror.

I osorterade materialhögar finns outnyttjade tillgångar, samtidigt som det finns tydliga myndighetskrav på verksamhetsutövare att hantera dessa materialhögar. Genom att Econova erbjuder en effektiv och noggrann sortering möjliggörs förädling av dessa material, där en högre andel kan återföras i cirkulära flöden, deponeras eller hanteras som bränsle. Detta är gynnsamt för såväl samhället som för den enskilda kundens affärer, där osorterade materialhögar omvandlas till värdeskapande insatsråvaror.

Econova har en gedigen kunskap av omhändertagande och förädling av olika typer av organiska material. Tack vare erfaren personal i kombination med en modern maskinpark med fler typer av siktverk, kan vi skräddarsy uppdragen utefter kundens specifika behov och ta fram fraktioner som maximerar kundens värde.

Exempel på material vi kan sortera och förädla:

  • Bark
  • Returträ-fraktioner / Returträ-flis
  • Biomassor
  • Jordar (förorenade eller icke-förorenade)
  • Schaktmassor
  • Askor

Fler entreprenadtjänster

Econova erbjuder ett brett spann av entreprenadtjänster, där vi kan ta långsiktiga helhetsuppdrag eller utföra mindre punktinsatser anpassade efter kundens behov. Vi har erfarenhet av att utveckla och ansvara för produktivitetshöjande, kostnadseffektiva och hållbara arbetsprocesser, samtidigt som kunden får utrymme att fokusera på sin kärnverksamhet.

Våra kunder är verksamma på en tydligt reglerad marknad och arbetar i en utsatt arbetsmiljö. Det ställer stora krav på erfarenhet, engagemang och är resurskrävande. Genom att outsourca verksamhetsmoment till Econova får kunden en erfaren, pålitlig och lyhörd samarbetspartner. Econova har erfarenhet av att utföra och ansvara för hållbara verksamheter, med fokus på att förbättra och utveckla produktiviteten, öka återvinningsgraden samt att säkerställa kvalitet och säkerhet.

Nyckeln till vår framgång är kompetent personal i kombination med en modern och välfungerande maskinpark. Alla våra maskiner håller högsta miljöklassning och samtliga körs på HVO100 som är en förnyelsebar, icke-fossil biodiesel.

Några exempel på områden som vi kan ta helhetsansvar inom är:

  • Drift och utveckling av komposteringsanläggningar och deponier
  • Drift och utveckling av bränslegård på värmeverk
  • Drift och utveckling av vedgård
  • Drift och utveckling av bränsleterminaler

Vi erbjuder även uthyrning av lastmaskiner med förare, för längre uppdrag eller för kortare punktinsatser.

Är ni intresserade av att veta mer om våra erbjudanden inom Entreprenad?

Kontakta någon av oss:

Andreas Tretten

Andreas Tretten

Affärsutvecklare/Säljare

Fredrik Hellgren

Fredrik Hellgren

Affärsutvecklare/Säljare

Econova är en innovativ aktör inom återvinning och biobränsle. Med varumärket Weibulls i spetsen är vi det ledande trädgårdsföretaget i Norden.

Econova, Box 90, 616 21 Åby, Sverige

Telefon: 011-36 81 00

Följ oss

Skapad av DIGITALCAP