FÖR GRÖNA MILJÖER

Proffs & Anläggningsjord
med fokus på kvalitet

 

Mycket skiljer okej jord från riktigt bra jord!

Ingen vet det bättre än våra agronomer och trädgårdsingenjörer som dagligen jobbar med att stötta våra kunder. De identifierar och analyserar och ger förslag till lösningar, sprider kunskap kring tekniker och metoder så att våra kunder kan välja rätt.

VÅRT JORDSORTIMENT

Vi har ett brett utbud av jordprodukter i lösvikt, under varumärket Weibulls. Ladda gärna ned våra produktblad för att ta del av produktfakta, användningsområden samt tips och råd!

Växtjord Gräs

ART.NR: 727 300

Är tillverkad för att motsvara AMA 20 – Växtjord A gällande kraven för gräsytor. Innehållet av lera är anpassat för att jorden ska klara torka så bra som möjligt. Mullhalten är relativt låg för att jorden ska gå att lägga ut/välta till önskad nivå och inte sätta sig/ sjunka ihop i efterhand.

Anläggningsjord

ART.NR: 728 281

Anläggningsjorden är tillverkad av lokala råvaror och är framtagen som ett enklare och billigare alternativ till Växtjord gräs eller Växtjord plant. Anläggnings-jorden har sorterats fram med utvald råjord med tillsats av mullmaterial.

Kolmakadam

ART.NR: 728 281

En produkt som är framtagen för att ge växtbädden stabilitet och bärighet. Den ser inte ut som en vanlig jord utan består istället av stenkross som blandats med kompost och biokol. Kolmakadam används till att anlägga en miljö för träd med rötter som inte är känslig för att kompakteras i stadsmiljö från gång- och fordonstrafik.

Rabattjord

ART.NR: 727 400

Rabattjorden är framtagen till planteringar, köksland, växthus, krukor. Rabattjorden är mycket lucker och lättbearbetat och har hög mullhalt. Detta ger jorden en mycket bra förmåga att binda vatten och näring. Jorden har en volymvikt på c:a 0,7 ton/m3

Växtjord Plant​

ART.NR: 727 500

Denna produkt är tillverkad för att motsvara AMA 17 gällande kraven för busk- och trädplantering. Innehållet av lera är anpassat för att jorden ska klara torka så bra som möjligt. Mullhalten är anpassad för att ge jorden så bra struktur som möjligt samt att ge växterna en god etablering och tillväxt. Växtjord Plant har en volymvikt på ca 1,2 ton/m3

Täckbark

ART.NR: 727 810

Råvara till täckbark är depålagrad bark utan några tillsatser. Barken kommer från skogsindustrin och är en blandning av tall och granbark. Vid barkning och hantering trästockarna händer det att det även kommer med små flisor av trä. Detta är helt naturligt och dessa träflisor har samma funktion som barken. Täckbark finns i fraktionen 10-40 mm och har en volymvikt på c:a 0,7 ton/m3

Industriell symbios

Våra produkter som är tillverkade enligt AMA är för entreprenad- och byggbolag som har krav på analyserad kvalitetsjord.

HAR DU
FRÅGOR
ELLER ÄR I
BEHOV AV
JORD?

Arbeten vi är stolta över

TILLSAMMANS SKAPAR VI MILJÖER ATT TRIVAS I

På uppdrag av NCC levererade vi på Weibulls kvalitetsjord och andra produkter till olika typer av växtbäddar i projektet Inre Hamnen.
Trygglek är en stor kund till oss där vi samarbetat i många projekt. Ett av dem är Solursparken i Järfälla som är färdigställt. Leveransen innefattade stora volymer av kolmakadam.

Econova är en innovativ aktör inom återvinning och biobränsle. Med varumärket Weibulls i spetsen är vi det ledande trädgårdsföretaget i Norden.

Econova, Box 90, 616 21 Åby, Sverige

Telefon: 011-36 81 00

Följ oss

Skapad av DIGITALCAP