Hållbarhetsredovisning

 

Vår hållbarhetsredovisning för 2021-2022 visar vår fortsatta intention att utveckla ett transparent hållbarhetsarbete som skapar värde för våra intressenter och oss själva.

Econovas affärsutveckling bottnar i iden att återvinna och cirkulera organiska material. Vårt strategiska hållbarhetsarbete bottnar i FNs globala mål för hållbar utveckling och omfattar hela verksamheten och samtliga medarbetare.

Här hämtar du vår hållbarhetsredovisning 21/22

Här hämtar du vår hållbarhetsredovisning 20/21
Här hämtar du vår hållbarhetsredovisning 19/20

Frågor om vår hållbahetsredovisning? Kontakta vår hållbarhetsintegratör Elsa Bertils: elsa.bertils@econova.se