Proffs och Anläggning

Om Oss

 

Proffs & Anläggning

VILL DU BLI KONTAKTAD?

ELLER RING OSS DIREKT!

Säljare

Victor Andersson

Företagssäljare

Erik Elofsson

Företagssäljare/Administration

Sara Petersson

Företagssäljare

På föräldraledighet till och med 2023-01-02. Vid frågor kontakta någon av våra andra säljare.

Martin Ringborg

Försäljningschef

Administration

Maja Dahlin

Administration

Vi möjliggör en grön vardag och en hållbar utveckling för så många som möjligt

Proffs & Anläggning

EN DEL AV ECONOVA

Econova erbjuder ett brett sortiment av jordprodukter på den nordiska marknaden.

Varje år producerar vi cirka 250 000 ton jordprodukter för plantering, anläggning, marktäckning och specialändamål. Vi lagrar, komposterar och blandar jordråvaror på flera produktionsplatser i Sverige. Jorden säljer vi både i säck och i lösvikt.

Den jord som ska ut i butik packar vi i våra säckfabriker utanför Järle, Norrköping och Sösdala. Vi levererar även jord i lös vikt för anläggnings- eller konstruktionsändamål.

Kvalitetssäkrad råvara

I vår jordproduktion eftersträvar vi att ersätta jungfruliga material med sekundära råvaror.

Åkerjord, sand och organiskt material är grunden för alla jordprodukter. Det organiska materialet kan vara torv, bark, naturgödsel eller någon form av kompost.

Econova var först ut att använda fibermull, som är en komposterad träfiber, som råvara till våra jordar.

Alla råvaror som ingår i Econovas jordproduktion är kvalitetssäkrade.

AMA:s regelverk

Vårt kvalitetssäkrade grundsortiment består av sex olika jordar som vi framställer med utgångspunkt i Mark-AMA. På förfrågan kan vi även tillverka en mängd olika specialjordar beroende på önskad växtlighet och användningsområde i övrigt.’

Konsulttjänster och rådgivning

På platser där vi själva inte bedriver produktion erbjuder vi i stället konsultinsatser. Det kan till exempel handla om tillverkningsprocesser, recepturer och kvalitetssäkring av framställda jordprodukter.

DE SENASTE NYHETERNA

Håll dig uppdaterad!

Weibulls PRO levererar jordmaterial till JFAB

2022-02-23

Weibulls levererar jordprodukter till Järfälla VA- & Byggentreprenad och deras vunna projekt Fittja Dagvattenparker i Fittja. Projektet består översiktligt av två dagvattendammar och en dryg kilometerlång dagvattenledning. I detta mycket välbesökta område kommer bland annat våtmark med parkmiljö, pumpstation och bryggor över dammarna att anläggas.

Weibulls PRO levererar jordmaterial till Sörbyängsvägen, Örebro

2022-02-10

Weibulls levererar jordmaterial till Skanska och deras vunna projekt Sörbyängsvägen i Örebro. Det ska byggas 500-600 nya bostäder i området Tamarinden. I samband med bebyggelsen behöver Sörbyängsvägen flyttas för att skapa plats för kommande fastigheter och därmed kommer nya gator, VA-schakt och kabelschakt utföras i arbetet.

Weibulls PRO levererar produkter till Gula Gången, Flemingsberg

2022-01-25

Gula gången är ett välbesökt gångstråk i Flemingsberg. Gångstråket och det torg som ligger intill ska rustas upp med bättre belysning, fler sittplatser, trevligare mötesplatser och nya planteringar.