Vitmossa – framtidens odlingssubstrat?

Inom ramen för våra pågående forskningsprojekt på Econova ägnade vi under 2023 en större mängd resurser åt att undersöka vitmossans potential som odlingssubstrat, särskilt som en ersättningsråvara till traditionell torv. Faktum är att det är just vitmossa som, i en sur och syrefri miljö, bryts ner och slutligen omvandlas till torv. Efter ett antal småskaliga odlingsförsök har vitmossan har visat sig vara ett lovande substrat för framtida jordar.

Optimerad markanvändning

Vitmossan trivs särskilt väl på sura och syrefattiga platser, som mark där torv har skördats. Dessa områden, naturligt fuktiga och mindre lämpliga för andra grödor, kan på så sätt erbjuda nya möjligheter för odling av vitmossa. Detta främjar en resurseffektiv användning av mark som redan används för produktion.

Goda odlingsegenskaper

Vitmossan har, precis som torven, en rad viktiga odlingsegenskaper som lågt pH, lågt näringsinnehåll, frihet från föroreningar, god fukthållande förmåga och en bra struktur. I våra inledande odlingsförsök såg vi att exempelvis tomater växte lika bra i gödslad vitmossa som i traditionell grönsaksjord.

Vitmossans växtkraft

Under de inledande odlingstesterna undersökte vi även vilka odlingsförhållanden som lämpar sig bäst för odling av själva vitmossan. Genom att klippa vitmossan i små bitar och låta den växa i olika testmiljöer har vi observerat väldigt goda resultat. Bäst fungerade regnvatten, där växte vitmossan från 1 cm till omkring 40 cm på bara några månader!

Utökade odlingsförsök under 2024

Tack vare externa investeringar och samarbeten under det gångna året kan vi nu skala upp vår forskning och utveckling för att möjliggöra användandet av vitmossa som odlingssubstrat och ersättningsråvara till torv. Under senhösten 2023 inleddes ett större odlingsförsök på en av våra anläggningar, och tanken är att skala upp odlingstesterna under 2024 för att på sikt kunna odla och skörda egen vitmossa  att använda i vår jordproduktion.

Vi ser fram emot att fortsätta utforska möjligheterna med vitmossa under året och dela med oss av våra lärdomar och insikter längs vägen. Vår förhoppning är att vitmossan ska kunna bidra till en mer cirkulär jordproduktion och odlingsbransch i framtiden!

Nu stövlar vi på Econova vidare mot en framtida torvfri jord!

Econova är en innovativ aktör inom återvinning och biobränsle. Med varumärket Weibulls i spetsen är vi det ledande trädgårdsföretaget i Norden.

Econova, Box 90, 616 21 Åby, Sverige

Telefon: 011-36 81 50

Följ oss

Skapad av DIGITALCAP