Kvalitetssäkrad jord

Kvalitetssäkrad jord

Etablerade kvalitetsnormer och önskemål om specifika jordegenskaper är utgångspunkten när vi tillverkar anläggningsjord på uppdrag av våra kunder.

AMA:s regelverk

Vårt kvalitetssäkrade grundsortiment består av sex olika jordar som vi framställer med utgångspunkt i Mark-AMA. På förfrågan tillverkar vi även en mängd olika specialjordar beroende på önskad växtlighet och användningsområde i övrigt.

Täckmaterial

Econova framställer täckmaterial av bark i tre olika fraktioner, från grovt till finfördelat. Givetvis kan vi även anpassa produkten efter behov.

Vi är även en betydande leverantör till andra jordtillverkare, till vilka vi säljer råvaror såsom torv, täckmaterial och fibermull (komposterat fiberrejekt från pappers- och massabruk).

Konsulttjänster och rådgivning

På platser där vi själva inte bedriver produktion kan vi i stället tillhandahålla  konsultinsatser. Det kan till exempel handla om tillverkningsprocesser, recepturer och kvalitetssäkring av framställda jordprodukter.