Jordproduktion Rockneby

Jordproduktion Rockneby

Vill du köpa de jordprodukter som vi producerar i Rockneby vänder du dig direkt till våra återförsäljare.

Hitta den jord din trädgård behöver

Plantering, jordförbättring, marktäckning eller specialjordar? Här finns produktfaktablad med tips och råd för de jordar vi producerar.

Aktuellt sortiment från Rockneby

Växtjord Gräs - Weibulls (pdf)

Växtjord Plant mineralgödslad - Weibulls (pdf)

Växtjord Mineral - Weibulls (pdf)

Rabattjord - Weibulls (pdf)

Rhododendronjord - Weibulls (pdf)

Barkmull (pdf)

Sorterad åkerjord (pdf)

Torv (pdf)

Täckbark (pdf)

Toppdress (pdf)

Fritidsflis (pdf)