Jord i StorSäck

Jord i StorSäck

Som privatperson kan du köpa ett urval av våra produkter i storsäck för leverans direkt hem till tomten eller en annan plats som du väljer.

Säckarna rymmer cirka en kubikmeter, har fyra lyftöglor och är öppna upptill. Säckarnas vikt påverkas av produkternas volymvikt och kan därför variera under säsong. Normalt väger säckarna 500-1500 kg beroende på produkt och omständigheter vid packning. Vi säljer säckarna per styck.

I nuläget kan vi leverera storsäck från våra produktionsplatser i Norrköping (Braviken) och Karlstad (Vidö gård).

Produkter i StorSäck

 ARTIKEL KARLSTAD NORRKÖPING
 Växtjord Gräs ja ja
 Rabattjord ja ja
 Täckbark ja ja
 Dräneringskross 8-16 mm nej ja
 Fritidsflis ja ja
 Sandlådesand nej ja

 

Vi tillverkar storsäck en gång i veckan alternativt varannan vecka, beroende på säsong och efterfrågan. Det innebär att leveranstiden kan variera. Vi levererar med lastbil med kran.

Fraktavgiften fastställer vi baserat på antalet säckar och vart vi ska leverera.

Exempel fraktkostnader

Norrköping med omnejd (pdf)

Karlstad - kontakta vår återförsäljare kewab

Det här behöver du känna till när du köper StorSäck

  • Ditt grindhål måste vara minst 2,9 meter brett för att vi ska komma in om det behövs.
  • Kranen når cirka fyra meter rakt ut från bilen, om vi får ut stödbenen helt.
  • Storsäckarna väger 500-1500 kg ton. Lastbilen väger cirka 18-25 ton. Vi kör inte in på plattläggningar eller nyasfalteringar.
  • Markera var du vill ha säckarna. Chauffören har dock alltid sista ordet om var hen kan ställa säckarna.