Jord för grönytor och konstruktion

Jord för grönytor och konstruktion

Vårt sortiment av jordprodukter för yrkesbruk möter behov för en rad olika användningsområden.

 

Econovas jordsortiment

Anläggning

Växtjord Gräs - är analyserad och godkänd enligt AMA 13. Lämplig till all slags anläggning som gräsytor, planteringar och köksland.

Allroundjord (AR-jord) - är lämplig för planteringar eller för att dressa och förbättra gräsytor. Jorden är mullrik, rotogräsfri och mycket lättarbetad.

Sorterad åkerjord - ortens förbättrade åkerjord, passar för enklare entreprenader, extensiva gräsytor och naturlika anläggningar.

Anläggningsjord - är analyserad och lämplig till all slags anläggning som gräsytor, planteringar och köksland.

Plantering

Rabattjord är mullrik, analyserad jord speciellt lämplig till planteringar, takterrasser, urnor och köksland.

Jordförbättring

Barkmull - är komposterad bark med stabil struktur som ökar porvolymen i jorden. Barkmull är speciellt lämplig att använda för att förbättra strukturen i lerjord.

Fibermull - är komposterad träfiber med högt organiskt innehåll. Fibermull ökar jordens porvolym, förbättrar strukturen och den vattenhållande förmågan.

Naturgödsel - är en produkt som förbättrar jordens struktur och mullhalt. Gynnar jordens mikroliv och ger både "trötta" växter och jordar nytt liv.

Torv - ökar jordens porvolym och förbättrar den vattenhållande förmågan. Torv lämpar sig mycket bra till sandjord och om man vill sänka pH-värde och näringsinnehåll.

Marktäckning

Täckbark är gammal, depålagrad bark utan tillsatser. Finns i olika fraktioner där grov fraktion ger bäst effekt och verkar under längst tid. Ska inte användas som jordförbättringsmedel.

Barkmull är komposterad bark. Produkten används vid täckning av planteringar som ska grävas efter växtsäsongen. Fungerar även som jordförbättring.

Specialjordar

Rhododendronjord är en jord med lågt pH-värde med grov genomsläpplig struktur anpassad för surjordsväxter.

Skelettjord används för gågator och trafiknära planteringar som utsätts för slitage. För att förbättra och bevara jordens struktur blandar vi den med skelettuppbyggande material (makadam, lecakross eller lava).

Toppdress vi erbjuder sand- och mullbaserad toppdress för reparations- och nysådd av gräsmattor.

 

Vi producerar även andra kvaliteter från recept.