28025_tackbark.tif

Weibulls

Täckbark

Artikel nr 28025

Marktäckning ger växterna god utveckling genom jämn marktemperatur och bibehållen jordfuktighet. Skyddar plantor och buskar mot frostskador och uttorkning. Motverkar ogräs.

Var noga med att rensa bort allt ogräs innan du lägger ut barken. Täckbarkens grova struktur gör att den verkar 2-3 år. Vartefter barken bryts ner kan du fylla på med ny täckbark. För bästa effekt bör du lägga ut minst 5-6 cm. Täckbarken är ogödslad. Om du marktäcker med täckbark bör du därför gödsla litet extra, eftersom en del av gödseln tillfälligt binds i barken på sin väg ner i jorden.

Artikel nr Förpackning
28025 40 L, 45 ST/PAL  
Användningsområde
Marktäckning
Innehåll

Gran- och tallbark som lagrats under ett år. Naturprodukt utan tillsatser.

Fraktion
0-30 mm
Räcker till

Marktäckning: 5-6 cm ger ett bra skydd. 1 säck räcker till 1 m2