4210_4212_snigelfritt_1kg.tif

Weibulls

Snigelfritt

Artikel nr 4210

Ett unikt och naturligt bekämpningsmedel mot alla sorters sniglar och snäckor.

Strös ut i blomsterrabatter och odlingar där sniglar äter växterna. Fungerar även att använda i växthus.

När sniglarna ätit av kornen känner de sig mätta och kryper tillbaka till sina gömställen och dör av uttorkning.

 

  • Länkade filer
  • Fil