Vår plattform

Vår plattform

Econova ska vara en kraft för hållbar utveckling. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners tar vi kontinuerligt nya steg till förmån för en grönare värld.

Vision

En grönare värld

 

Affärsidé

Vi skapar hållbara affärer inom återvinning och trädgård.

 

Värderingar

Öppenhet

  • Vi når våra mål genom delaktighet och bra samarbete
  • Vi har en ansvarsfull och ärlig relation med varandra och omvärlden.
  • Vi vet att mångfald bidrar till ökad trivsel, utveckling och bättre affärer.

Engagemang

  • Vi ser möjligheter och gör skillnad.
  • Vi kan och vill mer.
  • Vi skapar glädje i vardagen.

Långsiktighet

  • Vi visar omsorg och tar ett helhetsansvar för människor och miljö och andra resurser som är grunden för vår verksamhet.
  • Vi är innovativa och visar mod i våra handlingar.
  • Vi är kvalitets- och kostnadsmedvetna och tar ansvar för ständig förbättring.

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov"'

Källa: Brundtlandrapporten (1987)