Vår historia

Vår historia

Ett nära samarbete med kunder och fokus på utveckling har under åren skapat en rad affärsidéer och verksamheter som gett dagens Econova ett stadigt fäste i biosfären.

Econova år för år

1959 lades grundstenarna för Econovas verksamhet av Bengt och Kerstin Andersson. Entreprenören Bengt valde att satsa helhjärtat på sitt eget företag som byggde vägar för skogsmaskiner. Den lilla firman växte snabbt och som den entreprenör Bengt var, såg han hela tiden möjligheter till nya affärsverksamheter.

På 1970-talet väcktes de första återvinningstankarna när företaget började kompostera bark och använda den för jordproduktion, en verksamhet Econova bedriver än i dag.

Deponidrift och sluttäckning av deponi är en marknad som vuxit till följd av nya lagar och förordningar. 2004 tecknade Econova ett driftavtal för Häradsuddens avfallsanläggning, där vi under tio år kunnat utveckla våra idéer kring återvinning och omhändertagande av restprodukter. 

I alla bolag som Econova har förvärvat har det funnits stor kunskap och erfarenhet. Weibull Trädgård, som Econova förvärvade 2008, anses av många vara Sveriges äldsta företag på trädgårdsmarknaden. Grunden till varumärket Weibulls står att finna i 1800-talets Skåne.

 

Milstolpar längs vägen 

1959   Företaget grundas
1976   Företaget Jordkonsult bildas
1981   Paketering av jordprodukter i säck startar
1987   Topstar - koncernens första varumärke
1996   Koncernen antar namnet Econova
1996   Ny biobränsleverksamhet
2000   Drivande miljölagstiftning
2001   Econova AS etableras i Norge
2002   Econova Finland Oy AB etableras i Finland
2004   Driftsavtal för deponiverksamhet i Norrköping
2005   Econova A/S etableras i Danmark
2008   Koncernen förvärvar Weibull Trädgård
2011   Fröproduktion startar i Åby