Styrelse

Econovas styrelse består av sex representanter. En välrenommerad och aktiv styrelse med bred kompetens.

 

Anders Jonsson | Styrelseordförande
Civilekonom, Linköpings Universitet
Konsult, Konsult A Jonsson i Östergötland AB

Aktiv i styrelsen sedan 2018. Lång erfarenhet inom ledarskap och koncernledning inom svensk energi, senast från Tekniska Verken.

 Styrelseledamöter  
 

Maria Gårdlund | Styrelseledamot
Civilekonom, Umeå Universitet
Vd Dugga AB (Ed tech)

Aktiv i styrelsen sedan 2019. Bred erfarenhet av ledningsarbete inom Sweco-koncernen och specifikt för konsultverksamhet inom digitalisering och samhällsanalys. Särskilt engagemang för att driva positiv samhällsutveckling genom ny teknik. 

“Det mest spännande med uppdraget i Econova är att få vara en del av ett företag som kan bidra till en grön vardag och hållbar utveckling och utforska hur digitalisering kan föra oss närmare våra kunder och skapa nya affärsmöjligheter.”  

   
 

Mats Eklund | Styrelseledamot
Doktorsexamen Tema Vatten i Natur och Samhälle, Linköpings Universitet
Professor Industriell miljöteknik och grundare/vetenskaplig ledare för Biogas Research Center, Linköpings Universitet.

Mångårig erfarenhet av ledarskap inom forskningsstudier inom industriell miljöteknik. Har författat vetenskapliga publikationer om analys, utveckling och spridning av hållbara lösningar. Initiativtagare till flera strategiska samverkansprogram mellan akademin, företag och offentliga aktörer.

“Uppdraget i Econovas styrelse ger mig en utvecklande möjlighet att få omsätta kunskap i praktik i ett verkligt cirkulärt företag.”

   
 

Henrik Andersson | Styrelseledamot
Affärsjurist, Linköpings Universitet.
Vd Ryssnäs AB, Styrelseledamot i Familjen A Invest AB

Aktiv i styrelsen sedan 2018. Ägarrepresentant från Familjen A Invest AB.

“Ser fram emot att bidra till att Econovakoncernen utvecklas inom de spännande framtidsbranscherna återvinning och trädgård genom glädje, nyfikenhet och engagemang.”

   
 

Johanna Sjöborg | Styrelseledamot
Marknadsekonom DIHM, IHM Business School
CCO, Axbeautyhouse AB

Aktiv i styrelsen sedan 2019. Lång erfarenhet från ledande positioner inom FMCG. Bred kunskap om kundupplevelse och kundbeteende. Stort engagemang för mångfald och hållbarhet.

“Uppdraget för Econova är både viktigt och spännande för att genom kundinsikt och digitalisering hållbart stärka det kommersiella erbjudandet samtidigt som vi bidrar till samhällsnytta och en grön vardag.”

   
 

Maria Norrfalk | Styrelseledamot
Civiljägmästare, Sveriges Lantbruksuniversitet.
Styrelseledamot i Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), styrelseordförande i Fortifikationsverket och Hushållningssällskapens Förbund, Skoglig hedersdoktor och ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).

Gedigen erfarenhet av svenskt lantbruk och ledarskap i roller som Landshövding i Dalarnas Län och Generaldirektör för Skogsstyrelsen och Sida.

“Econova är ett unikt företag som tar tillvara biologiska restprodukter från industrin och skapar nya produkter som får trädgårdar att grönska. Det är stimulerande att få vara med på resan där det familjeägda bolaget nu i tredje generation sätter förändring och utveckling högt på agendan.”

   
 

Anders Malmström | Styrelseledamot
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm och Fil. kand. Datavetenskap, University of Saint Thomas
Vd Foreseeti AB (Cybersäkerhet)

Stor erfarenhet inom digital affärsutveckling. Bakgrund inom som strategi- och managementkonsult med fokus på bolagens tekniska satsningar.  

“Jag tror starkt på varumärket som bygger på lokalt, familjeföretag och verkligt hållbart - jag är hedrad över att hjälpa till med den digitala transformationsresan som Econova har påbörjat.”