Företagsledning

Företagsledning

Econovas ledningsgrupp samlar vd och chefer med ansvar för nyckelfunktioner i vår processorienterade verksamhet.

Vd Johan Rydberg Johan Rydberg, verkställande direktör
Marknadschef Anders Bergquist Anders Bergquist, marknadschef
Jonas Wallin  Jonas Wallin,
försäljningschef
Försäljningschef Garden Mats Andersson Mats Andersson,
chef affärsutveckling
Miljö- och kvalitetschef Tove Olsson

 

Tove Olsson, miljö- och kvalitetschef
Madeleine Lidetoft, HR-chef

 

Madeleine Lidetoft, HR-chef

 

Nils P Lossius, CFO Nils Lossius, CFO

Kontakt med oss

Vill du kontakta någon av våra ledande befattningshavare?

Välkommen att mejla den du vill nå utifrån principen:

fornamn.efternamn@econova.se