Företagsledning

Econovas ledningsgrupp samlar vd och chefer med ansvar för nyckelfunktioner i vår processorienterade verksamhet.

Jeanette Tretten Jeanette Tretten, koncernchef, VD Econova Garden
Anna Brynås, VD Econova Recycling
Marknadschef Anders Bergquist Anders Bergquist, Chef Affärsstrategi
Jonas Wallin  Jonas Wallin,
chef Försäljning och Marknad Norden
Försäljningschef Garden Mats Andersson Mats Andersson,
chef Produktion och Logistik

 

Ian Hamilton, Hållbarhetschef
Madeleine Lidetoft, HR-chef

 

Madeleine Lidetoft, HR-chef

 

  Henrik Ramqvist, Tf CFO
Emil Lannerstedt, IT-chef

Kontakt med oss

Vill du kontakta någon av våra ledande befattningshavare?

Välkommen att mejla den du vill nå utifrån principen:

fornamn.efternamn@econova.se