Det här är Econova

Econova är en innovativ aktör inom återvinning och biobränsle samt med varumärket Weibulls i spetsen det ledande trädgårdsföretaget i Norden.

Econovas styrka bygger på kunskap om behandling och förädling av restprodukter som går att återföra som resurser i kretsloppet. Det är genom att ersätta ändliga resurser med återvunnet material som vi ger vårt mest betydande bidrag till en minskad miljöpåverkan.

I rollen som miljöintegratör sammanför vi olika aktörer i resurseffektiva lösningar och skapar förutsättningar för en branschöverskridande samverkan kring material- och energiflöden på regional nivå.

Genom att se helheten genererar Econova ömsesidig affärsnytta och miljötjänster för samhället i stort.

Kort om Econova

Econova omhändertar material som traditionellt ansetts vara avfall och omvandlar det till nya råvaror. Vår kunskap inom återvinning sträcker sig över flera olika branscher. Bland våra kunder finns skogsindustrier, energiproducenter, trädgårdsnäring och kommuner. I koncernen omsätter vi i dag 500 MSEK och är cirka 120 anställda.