Vi är miljöintegratörer

Vi är miljöintegratörer

Våra kortfilmer beskriver begreppet miljöintegration och hur uppdraget relaterar till industriell symbios och en cirkulär ekonomi.

Klicka på respektive bild för att starta den film du vill titta på.

 

Professor Mats Eklund, Linköpings Universitet
Econovas roll som miljöintegratör. Industriell symbios och förhållandet till cirkulär ekonomi.
   Film Johan Kuylenstierna om cirkulär ekonomi
Barriärer för industriell symbios och vikten av möten för ökad resurseffektivitet. Aktörsperspektivet i en cirkulär ekonomi och industriell symbios.
 Film Michael Martin, affärs- och miljönytta  
Affärsnytta och miljönytta med hjälp av industriell symbios. Erfarenheter från kartläggningsprojekt i Region Örebro Län.

 

 

Kontakta en miljöintegratör

Vill du diskutera miljöintegration och mer resurseffektiva regioner? Hör gärna av dig till oss för ett första förutsättningslöst samtal.

Mejla oss!