Miljöpolicy

Miljöpolicy

Econova ska bidra till en grönare värld genom att skapa långsiktigt hållbara affärer.

Detta gör vi genom att:

  • öka användningen av återvunnet material i samhället
  • öka klimatnyttan genom att minska våra egna och våra kunders beroende av fossila bränslen
  • urskilja material som inte hör hemma i kretslopp och omhänderta det på ett säkert sätt
  • ta ansvar för att minimera verksamhetens samlade miljöpåverkan
  • erbjuda sortiment som omfattar produkter och tjänster med högre miljöprestanda än våra konkurrenter.

Våra arbetsmetoder ska säkerställa lagefterlevnad och stödja principen om ständig förbättring. Econova ska vara en del av kundernas aktiva miljöarbete. Våra relationer till medarbetare och omvärld ska kännetecknas av öppenhet, långsiktighet och engagemang.