Miljöledningssystem

Miljöledningssystem

Econovas verksamhet är certifierad enligt ISO 14001.

Verksamhetssystemet gäller för hela Econova AB på de platser där vi har verksamhet.

Vårt verksamhetssystem följer de krav som ställs i standarden ISO 14001:2015. Det är ett hjälpmedel i vårt dagliga arbete och är ett åtagande för samtliga medarbetare inom organisationen.

Ledningssystemet är avgränsat till Econovas samtliga processer; lednings-, kärn- och stödprocess. Processerna styr vår interna verksamhet och hur vi arbetar mot våra leverantörer (förstaled) och våra kunder.  Längre ut i värdekedjan har vi endast möjlighet att via utvalda kommunikationskanaler förmedla budskap.