Klimatarbete för ett fossilfritt Sverige

Klimatarbete för ett fossilfritt Sverige

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Econova Ett starkt engagemang i hela det svenska samhället behövs för att åstadkomma detta.

Regeringen lanserade initiativet Fossilfritt Sverige inför klimatmötet COP21 i Paris. I dag har över 200 aktörer från näringsliv, kommuner, regioner och organisationer anslutit sig till initiativet för att synliggöra hur de bidrar till klimatarbetet.

Steg för fossilfrihet

Under 2016 har Econova framförallt fokuserat på verksamhetens många transporter. I dag kör vårt eget åkeri på biodiesel (HVO100), ett bränsle som är baserat på slakteriavfall, fiskrester eller rapsolja. Jämfört med fossil diesel ger omställningen en sänkning av CO2-utsläppen med upp till 90 procent.

Motsvarande omställning för våra arbetsfordon och tjänstebilar pågår i takt med att vi kan skapa förutsättningar att tanka biodiesel på flera av våra anläggningar.

Ytterligare en utmaning vi arbetar med är att öka andelen fossilfria transporter som vi upphandlar externt.