Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Vår hållbarhetsredovisning för 2020-2021 visar vår fortsatta intention att utveckla ett transparent hållbarhetsarbete som skapar värde för våra intressenter och oss själva.

Econovas affärsutveckling bottnar i idén att återvinna och cirkulera organiska material. Vårt strategiska hållbarhetsarbete bottnar i FNs globala mål för hållbar utveckling och omfattar hela verksamheten och samtliga medarbetare.

Här hämtar du vår hållbarhetsredovisning 20/21

 

Här hämtar du vår hållbarhetsredovisning 19/20