Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Vår hållbarhetsredovisning för 2019-2020 visar vår fortsatta intention att utveckla ett transparent hållbarhetsarbete som skapar värde för våra intressenter och oss själva.

Econovas affärsutveckling bottnar i idén att återvinna och cirkulera organiska material. Vår baslinje för hållbarhet bygger på ett mångårigt miljöarbete som vi nu vill utveckla i linje med GRI-protokollet G4 Core.

Här hämtar du vår hållbarhetsredovisning 2019

 

Här hämtar du vår hållbarhetsredovisning 2017 (pdf, 23 MB)