Möt vår HR-chef

 

Agnesa Citaku, HR-chef

 

Vad är din roll på Econova?

Jag har ett övergripande ansvar för HR-frågor inom organisationen och agerar ett direkt stöd både för ledningsgruppen och medarbetarna när det kommer till all form av personalfrågor. Jag arbetar egentligen med lite allt möjligt, allt ifrån arbetsmiljöfrågor till ledarskapsutveckling och rekrytering. Min roll innefattar även ett ansvar för avtalsfrågor, förhandlingar, rehabilitering med mera.

Vad innebär ansvarsfullt företagande för dig?

Väldigt mycket! Men kanske framför allt att vi på Econova gör det vi säger att vi gör, att vi följer gällande lagar och regler och att våra medarbetare mår bra. Vi har ett strategiskt ansvar att vår personal ska trivas på jobbet och ha hälsan med sig, både lång- och kortsiktigt. För mig innebär ansvarsfullt företagande att våra medarbetare känner sig trygga och säkra på arbetsplatsen. Genom vårt systematiska arbetsmiljöarbete arbetar vi förebyggande för att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö både fysiskt och psykiskt. Jag vill att våra medarbetare har en bra magkänsla när de går till och från jobbet. Ansvarsfullt företagande för mig innebär också att våra medarbetare känner engagemang och delaktighet på jobbet. För mig är det viktigt att alla känner att de har möjlighet att påverka, att var och en känner att de är viktiga för hela Econova. Det innebär även att skapa en arbetsplats fri från diskriminering och kränkande särbehandling. På Econova har vi en diskrimineringspolicy som säger att vi har nolltolerans mot detta, vi har även rutiner för att motverka diskriminering på arbetsplatsen. Vi vill skapa ett arbetsklimat som präglas av en positiv människosyn och ömsesidig respekt. Slutligen innebär ansvarsfullt företagande för mig att samtliga medarbetare är medvetna om vilka rättigheter och skyldigheter de har och att de har en trygghetskänsla med sig på jobbet när det kommer till försäkringsfrågor. Vi arbetar därför löpande och förebyggande med just dessa frågor. I denna kontext är också transparens av yttersta vikt; står vi inför förändringar – externa som interna, som på något sätt kan komma att påverka vår personal måste detta givetvis alltid informeras till berörda i god tid. Vi arbetar aktivt med att upprätthålla en god kommunikation med våra anställda och involverar dem så mycket som möjligt när det kommer till personalfrågor. För att ge ett exempel så skapar vi delaktighet bland medarbetare genom att de baserat på resultat utifrån medarbetarundersökningar själva får komma med förslag på hur vi tillsammans kan förbättra arbetsmiljön.

På vilket sätt arbetar man med hållbarhet inom HR?

Det är oerhört viktigt att inse att våra medarbetare är vår allra viktigaste resurs. Detta går hand i hand med det långsiktiga tänk som gäller övergripande för hållbarhetsarbetet. Vi arbetar därför mycket med kompetensutveckling och utbildning för våra anställda. Det är hos oss möjligt att ta sig an nya roller och växa inom företaget, vilket vi ser som ett sätt att motivera och öka chanserna att behålla vår personal. Vi får inte glömma att vi lever i en föränderlig värld – och här är det centralt att vi lyckas behålla vår personal under turbulenta tider. Vi behöver därför hela tiden vara flexibla och anpassningsbara – både gällande personalfrågor och i andra frågor som rör vår verksamhet.