Innovation & utveckling

 

Utvecklingsprojekt och vikten av samarbete 

Hållbarhet är en av de främsta aspekterna när vi utvecklar vår verksamhet och våra produkter och tjänster. Våra utvecklingsprojekt finns därför samlade inom funktionen Hållbar utveckling och strategi. Här sker interna projekt och samarbeten som ska ta oss mot framtidens odlingssubstrat, resurseffektiv återvinning och innovativa cirkulära affärsmodeller. 

Hållbara tillsammans

Som både återvinningsaktör och producent har vi på Econova en nyckelroll i att driva omställning inom framför allt resurseffektivt materialanvändande.

Vi kan se till att restprodukter med återvinningspotential återupplivas och kommer in i en ny värdekedja, som en återvunnen råvara i vår egen verksamhet eller till en kund. Som producerande företag med stora råvarubehov kan vi också efterfråga återvunna råvaror från våra leverantörer. Vi är dock övertygade om att vi kan åstadkomma så mycket mer tillsammans med alla kunniga, kloka och engagerade företag och människor vi har omkring oss. Genom samarbete och i en öppen dialog kan vi mötas med kompletterande perspektiv, kompetenser och erfarenheter för att komma ännu längre i den hållbara cirkulära affären. 

Vi har i dag en rad samarbeten med aktörer som delar vår vision och ambitionen är att fortsätta på den inslagna vägen. För att nå dit arbetar vi enligt vår inställning ”Hållbara tillsammans”. Det innebär att vi aktivt söker partners för att med gemensam kraft skapa nya hållbara samarbeten. Vår förhoppning är att dessa projekt ska ge ringar på vattnet både för oss och våra partners. Vi kan tillsammans inspirera fler att göra mer genom att kommunicera kring de värden vi skapar som är positiva för våra kunder och samhället i stort. Cirkulära flöden bygger på ett kretslopp av samarbete. 

Framtidens odlingssubstrat 

Tillverkning av jordprodukter sker traditionellt genom uttag av ett antal olika jungfruliga råvaror såsom torv, sand, lera, kalk och mineralgödsel. Redan idag ersätter återvunna råvaror delar av vårt tidigare behov av jungfruliga råvaror, men i en framtid där hela samhället är uppbyggt av cirkulära flöden måste vi ha kommit ännu längre. För att växterna ska få vad de behöver måste våra produkter ge struktur och stöd åt rötter och frön, hålla kvar vatten, innehålla tillgänglig näring och släppa fram syre till rötterna. Precis som dagens jordar måste även framtida odlingssubstrat ha alla dessa funktioner, men då utan att innehålla torv, mineralgödsel och andra jungfruliga råvaror 

Inom många av våra innovationsprojekt riktar vi in oss på just morgondagens jordar, för att hitta metoder att tillverka framtidens hållbara odlingssubstrat. Med test av nya komposteringsmaterial, lokala råvaru- och restflöden, överskottsmaterial från andra verksamheter och samarbeten med akademien och andra branschaktörer tar vi hela tiden steg mot vårt mål om 100 % cirkulära jordprodukter. 

Case: Kaffejord kan få Sverige att växa
Rester från Löfbergs kafferosteri kan ersätta torv som jordråvara

Econova och Löfbergs driver ett gemensamt pilotprojekt där nio ton kafferester används för att tillverka en näringsrik råvara till bland annat trädgårdsjord. Faller testet väl ut kan kafferesterna ersätta torv vilket skulle minska utsläppen av växthusgaser. 

Mattias Persson, Produktchef Econova
Annika Djurberg, Kommersiell projektledare Löfbergs

– Vad vi vet har det inte gjorts några storskaliga försök med kaffejord tidigare, så vi kände direkt att det här var en spännande möjlighet att utveckla en ny, unik och miljövänlig produkt. Det första pilotförsöket är avslutat och har gett väldigt lovande resultat med god kompostering och hälsosam miljö för mikroliv. Nu fortsätter vi med nya komposteringsförsök med tre typer av spill från Löfbergs kaffeproduktion. Målet är att få fram en jordråvara som även passar till grönsaksjord, säger Anders Bergquist, Chef för hållbar utveckling och strategi på Econova. 

– Att använda kaffesump för att ge extra näring åt växter är en beprövad metod. Det fick oss att fundera på om kaffebönor som av olika anledningar hamnar utanför våra ordinarie flöden kan användas i samma syfte. När vi tog kontakt med Econova nappade de på en gång, säger Annika Djurberg, kommersiell projektledare på Löfbergs. 

Nio ton kafferester återvinns 

Löfbergs och Econova är två familjeföretag med hållbarhet högt på agendan. I det gemensamma testet används drygt nio ton kafferester från Löfbergs, avfall som i vanliga fall går till förbränning och återvinns som energi. 

– Nu blandas och komposteras kafferesterna i stället tillsammans med restmaterial från skogen. Resultatet är en näringsrik jordråvara som bland annat ska kunna användas till trädgårdsjord över hela

landet, säger Anders Bergquist. 

– Att kafferesterna materialåtervinns och ersätter torven ger miljömässiga vinster, men det finns ekonomiska fördelar också. Idag betalar vi för att bli av med kafferesterna. Kan de i stället användas som råmaterial till nya produkter får det plötsligt ett värde, en viktig drivkraft i en cirkulär ekonomi, säger Annika Djurberg. 

Cirkulär omställning 

Econovas målsättning är att inom 15 år kunna tillverka jord av 100 % cirkulära råvaror, komposterade kafferester är en av flera återvunna råvaror som testas eller används. För Löfbergs är samarbetet med Econova ett led i den cirkulära omställningen där målet är att generera noll avfall. Löfbergs har kommit en bra bit på väg, idag kasseras bara 0,5 % av det producerade kaffet. 

– Kaffejorden har potential att minska vårt svinn ytterligare. Samtidigt är det en lösning vi gärna ser att andra rosterier också använder eftersom hela kaffebranschen har behov av en cirkulär omställning, säger Annika Djurberg. 

– Det här är inget vi kan göra på egen hand. Vägen framåt handlar om samarbeten och att utveckla hållbara lösningar tillsammans med andra. Det är projektet med Econova ett bra exempel på, säger Annika Djurberg. 

Fler samarbeten & innovationsprojekt

Läs mer om våra innovationsprojekt och samarbeten här.

Econova är en innovativ aktör inom återvinning och biobränsle. Med varumärket Weibulls i spetsen är vi det ledande trädgårdsföretaget i Norden.

Econova, Box 90, 616 21 Åby, Sverige

Telefon: 011-36 81 50

Följ oss

Skapad av DIGITALCAP