Frågor & svar om fibermull

 

FAQ Fibermull från Econova Garden med varumärkena Weibulls och Hammenhögs

Vad är fibermull och hur används det i Econovas produkter?

Fibermull är en biprodukt från pappersmassatillverkningen. Det har använts med gott resultat av Econova i närmare 40 år som en del i en färdig jord. Fibermull hjälper till att hålla fukt och näring men är aldrig ensam råvara i en jord utan mixas med andra material för att ge de bästa förutsättningarna för växterna att trivas.

Är fibermull förorenat?

Fibermull kan innehålla olika mängder tungmetaller, beroende på var träden vuxit. Detta gäller även andra flöden från skogen som exempelvis barkmull. Econova säkerställer alltid att våra färdiga jordar följer Naturvårdsverkets riktlinjer för känslig mark.

Vilka gränsvärden följer Econova för sina produkter? 

Eftersom det inte finns några specifika gränsvärden för denna typ av produkt, har Econova valt att arbeta efter Naturvårdsverkets riktlinjer för känslig mark. Detta betyder att jorden skulle vara okej att ligga på ett område där små barn vistas hela dagarna.

Varför används torv i Econovas produkter?

Torv har visat sig vara det bästa alternativet med tanke på låga halter av föroreningar, inga bekämpningsmedelsrester, ingen plast, ogräsfritt, lågt näringsinnehåll, bra vattenhållande förmåga och bra struktur.

Vad gör Econova för att minska sitt beroende av torv?

Econova arbetar aktivt för att hitta alternativ till torv. De ser att det inte finns någon lätt lösning och att det kommer att behövas många alternativ. De tar gärna emot förslag på material som kan hjälpa dem att minska sitt torvberoende.

Vad innebär det att gå från ett torvberoende till mer cirkulära produkter?

Att gå från ett torvberoende till mer cirkulära produkter innebär att jorden inte kommer se exakt likadan ut som vi är vana vid historiskt. Det kan vara små plastrester eller ogräsfrön då trädgårdsavfall från kommunala ristippar komposterats. Det kan vara en risk för bekämpningsmedelsrester om man använder flöden från lantbruket.

Finns det en risk att Econovas produkter innehåller kadmium?

Kadmium finns naturligt i skogens träd. Alla material som kommer från trä kan därför innehålla kadmium, inklusive fibermull. Econova strävar dock efter att följa Naturvårdsverkets riktlinjer för känslig mark, vilket innebär att halterna ska vara inom acceptabla gränser.

Varför används inte renare, men dyrare fiberslam?

Econova strävar alltid efter att använda de bästa och mest hållbara råvarorna till sina produkter. De är medvetna om att det kan finnas variation i kvaliteten på fiberslam och väljer det som bäst uppfyller deras kvalitets- och hållbarhetskrav.

Är torvfri jord endast lämplig för plantering av buskar, träd, perenner och till jordförbättring?

Torvfri jord kan användas för ett brett utbud av planteringsändamål. Vilken typ av jord som är mest lämplig kan variera beroende på specifika växtkrav, men Econova strävar efter att erbjuda en mängd olika produkter för att möta olika behov.

Finns det några andra alternativa material till torv som Econova överväger?

Vi på Econova har kommit långt i vårt arbete och lanserade redan 2016 vår första helt torvfria jord. Idag tittar vi löpande efter nya material, alltid med fokus på hållbarhet och kvalitet. Econova överväger och använder en rad olika alternativ till torv. Förutom fibermull och barkmull ser vi över möjligheter inom flera såsom tång, kaffe och flera andra råvaror spännande material.

Vi är öppna för förslag på andra möjliga alternativ och välkomnar feedback från kunder och partners.

Econova är en innovativ aktör inom återvinning och biobränsle. Med varumärket Weibulls i spetsen är vi det ledande trädgårdsföretaget i Norden.

Econova, Box 90, 616 21 Åby, Sverige

Telefon: 011-36 81 00

Följ oss

Skapad av DIGITALCAP