Trädbränslen

Trädbränslen

Vi sluter kretslopp med genomtänkta bränsleupplägg, till nytta för både våra kunder och klimatet.

Econova är en av Sveriges största, fristående leverantörer av biobränsle och returträ. Vi köper biobränsle och returträ på den svenska och internationella marknaden. Vår kontinuerliga marknadsnärvaro gör det möjligt för oss att fokusera på produktkvalitet hos våra leverantörer och uppföljning hos slutkund.

Kvalitetssäkrat sortiment

Vårt biobränslesortiment är kvalitetssäkrat och vi fullföljer våra bränsleåtaganden med hög leveranssäkerhet. Våra terminaler ger oss en regional närvaro, som kommer kunden tillgodo i form av effektiva logistiklösningar och ökad servicegrad.

Omhändertagande av aska

Econova erbjuder även hjälp att omhänderta askor, antingen för att sluta naturens kretslopp genom återföring av briobränsleaska till skogen eller för användning som konstruktionsmaterial.