Vi nyttiggör skogsindustrins restprodukter

Vi nyttiggör skogsindustrins restprodukter

Under mer än 30 år har Econova erbjudit skogsindustrin förmånliga alternativ för avsättning av bi- och restprodukter.

Lönsam restprodukthantering

Econova analyserar och besiktar råvaran före vi omhändertar materialet. Analysen samt flöden, variationer och andra egenskaper ligger sedan till grund för en bedömning av hur logistik, lagring och nyttiggörandet ska gå till. Vi säkerställer också vilken förädlingsmetod och avsättning som är mest lämplig i varje enskilt fall.

Vi tar helhetsperspektivet

Econova har lång erfarenhet av samverkan med pappers- och massaindustrin. Vi har tillgång till terminaler, nödvändiga tillstånd och insikt i hur logistiklösningar ska utformas för att sammantaget lånsiktigt bidra till ekonomiskt fördelaktiga lösningar med miljönytta.

 

Exempel på material som Econova förädlar och nyttigör i nära kundsamverkan:

  • Rejektmassor
  • Renserigrus
  • Fiberslam
  • Bioslam
  • Kemslam
  • Städbark