Miljöintegration och ekonomi

Vi kallar oss miljöintegratörer!

Många hävdar att lokala och regionala kretslopp och samarbeten är en förutsättning för att vi ska kunna nå våra globala miljömål. Vi instämmer!

I vårt magasin Symbios presenterar vi industriell symbios utifrån företagens, politikens, akademins och inte minst vårt eget perspektiv. Vår förhoppning är att inspirera företag och kommuner att titta utanför grindarna för att skapa nya synergier kring material- och energiflöden på regional nivå.

Trevlig läsning!

 

Läs magasinet Symbios här!