Sluttäckning

Sluttäckning

Econova vänder miljöproblem till lösningar, inte minst när det gäller sluttäckning av deponier.

Econova har arbetat med sluttäckning av deponier alltsedan Deponeringsförordningen SFS 2001:512 trädde i kraft år 2001. Kombinerat med vår långa erfarenhet av användning av återvunna massor kan vi utföra sluttäckningsuppdrag med hög kostnadseffektivitet.

Vår målsättning är att så långt som möjligt finna användningsområden för olika typer av avfall och på så sätt minska mängden material till deponi.

Deponiområden lämpar sig också utmärkt för lagrings- och återvinningsverksamhet av olika slag. Möjligheten att utnyttja sluttäckta deponiytor för sådan verksamhet ökar markens livslängd och förbättrar totalekonomin för markägaren.