Hårdgjorda ytor

Hårdgjorda ytor

Econovas cementstabiliserade aska (ECA) innebär att vi återanvänder aska i en kostnadseffektiv och hållbar konstruktion för arbetsytor och vägar på industrimark.

När vi hårdgör ytor använder vi askans goda egenskaper som konstruktionsmaterial i kombination med bergkross och cement som stabiliseringsmaterial.

Anläggningsmetod för ECA

En arbetsyta eller väg ställer ofta höga krav på bärighet och hållfasthet. Ytan eller vägen ska bära tunga arbetsmaskiner och lastbilar med höga axeltryck. ECA uppfyller dessa krav.

Anläggningsmetoden är effektiv och  innehåller följande steg:

Steg 1 - förberedande arbete och förstärkningslager Här bedömer vi den befintliga ytan och kartlägger kraven som den nyanlagda ytan ska uppfylla. Efter avtäckning genomför vi en inmätning och skapar en digital modell av den färdiga ytan. Modellen matar vi sedan in i de olika arbetsmaskiner som används, vilket ger en mycket hög noggrannhet i utförandet.

Steg 2 - Utläggning av aska, makadam och cement I detta steg lägger vi på de olika råvarorna, som vanligtvis är aska, bergkross och cement. Askans egenskaper och hur ytan ska användas avgör den exakta blandningen.

Steg 3 – Klart för anläggning! Anläggningsmetoden är effektiv och går att använda på vilken plats som helst. Grundprincipen är att blanda materialen väl. Det gör vi genom att först fräsa, därefter hyvla, välta och bevattna. På så sätt erhåller vi bra kompaktering, en jämn yta samt uppnår de reaktioner där aska, cement och bergkross binds till varandra.

 

Fråga oss gärna om våra referensuppdrag!

I dag finns ECA-ytor på anläggningar ianläggningar i Uppland, Värmland och Östergötland. Arbetsytorna trafikeras av tunga fordon och används till verksamhet som kompostering, lagring, blandning av jord och bränsle m.m.