Aktuell information

 

Information om bekämpningsmedel i organiska gödselprodukter

Vad är Amino och Klopyralid?

Inom konventionellt jordbruk används ogräsbekämpningsmedel. Ämnen som kan förekomma i bekämpningsmedlen är Amino och Klopyralid som är godkända ämnen i EU inom jordbruket och används för att bekämpa ogräs i bland annat spannmål, vall och sockerbetsfält.  

Hur kommer Amino och Klopyralid in i gödslet 

När jordbrukare använder bekämpningsmedel mot ogräs på exempelvis spannmålsfält kan det sedan finnas rester kvar i skörden. Skörden användes sedan som bla djurfoder. Det verksamma ämnet stannar inte kvar i djuret utan följer med i avföringen. Dessa ämnen finns inte bara som rester i gödsel utan i de allra flesta jordbruksprodukter. Hobbyodlingsmarknaden har inte tillgång till ekologiskt producerat gödsel då dessa i första hand är tänkta att stanna på den ekologiska gården.  

Finns det gränsvärden för hur mycket av Amino och Klopyralid som får finnas i produkterna? 

Inom EU finns gemensamma gränsvärden för hur mycket rester av bekämpningsmedel som får finnas i exempelvis Livsmedel men för gödsel finns tyvärr ännu inga gränsvärden. När tester av organisk gödsel har genomförts så har i vissa fall små mängder av Amino och Klopyralid återfunnits. Dessa värden har dock varit lägre än de som är tillåtna i livsmedel. 

Trädgårdsbranschen jobbar tillsammans intensivt för att sätta gränsvärden för dessa medel även i gödselprodukter, det är i dagsläget inte fastställt vilken mängd som påverkar känsliga växter. 

Vad Econova gör för att säkerställa att våra organiska gödsel- och näringsprodukter inte ska innehålla Klopyralid.

Vi på Econova arbetar med frågan kring bekämpningsmedel i gödsel på flera plan:

 1. Vi driver tillsammans med våra branschkollegor initiativ för att påverka myndigheter att sätta upp gränsvärden även på gödsel. Vi arbetar branschgemensamt även för ett förbud mot Klopyralid och Aminopyralid i bekämpningsmedel på EU-nivå.
 2. Econova står bakom och har signerat det upprop som Koloniträdgårdsförbundet har initierat för att politiskt driva frågan om förbud mot Pyralid. Läs mer här: https://www.pyralidstopp.nu/
 3. Vi gör riskanalyser på samtliga gödsel och näringsprodukter.
 4. Som en del i vår produktutveckling arbetar vi kontinuerligt med att ta fram produkter som har så liten påverkan på miljön som möjligt, samtidigt som de hjälper våra odlare att få en lyckad odling. Ett led i detta är att vi nu har tagit fram en helt ny serie flytande näringsprodukter som har genomgått rigorösa tester med både odlingsförsök och analyser på oberoende nordiskt laboratorium.  
 5. Så länge vi talar om organisk gödsel så kan vi aldrig garantera till 100% att det inte kan förekomma rester av olika ämnen. Rester av bekämpningsmedel finns spritt både i livsmedel, gödsel osv. För att vara helt säker på att inte få in rester av bekämpningsmedel rekommenderar vi vår mineralbaserade gödsel.

    Ytterligare frågor och svar: 

    Jag har odlat med gödsel som har haft spår av Amino och Klopyralid, är det farligt för mig att äta det jag har odlat? 

    Nej, de nivåer som uppmätts har påvisats kunna skada ett fåtal känsliga växter, är långt under de gränsvärden livsmedelsverket satt upp för humankonsumtion. 

    Hur påverkar Amino och Klopyralid min odling? 

    De skador som rapporterats rör sig om blad som ”krullar sig” och minskad eller utebliven skörd. Rapporterad påverkan är främst på tomat, paprika, bönor och ärtor som är mycket känsliga för amino-, och/eller klopyralid 

    Vart vänder jag mig om jag misstänker att mina plantor har skadats av Klopyralid? 

    Om du misstänker att du har fått skadade plantor pga. Klopyralid i gödslet så ber vid dig i första hand kontakta butiken där du har köpt varan. Vill du komma i kontakt med oss på Econova så ber vi er maila till: konsumentkontakt@econova.se 

    Har du köpt varan hos Weibulls.com så ber vi dig kontakta vår Kundservice. För att vi ska kunna hjälpa dig och samtidigt lära oss mer ber vi dig ge oss information kring: 

    • Var produkten har köpts, i vilket antal och när? 
    • Information om vad du har odlat? 
    • När du började uppmärksamma problemen. 
    • Bifoga gärna bilder 

    Är det risk för spår av Amino och Klopyralid i all gödsel? 

    I dagsläget har det hittats spår av amino-, och/eller klopyralid i produkter som baserats på organiska restprodukter från jordbruket från ett flertal olika producenter. Exempelvis organisk flytande näring och animalisk eller vegetabilisk pelleterat gödsel.  Önskar man som konsument att helt utesluta risken för att spår av bekämpningsmedel som påverkar särskilt känsliga växter rekommenderar vi att man väljer mineralgödsel. 

    Kan spår av Amino och Klopyralid finnas även i andra produkter än gödsel? 

    Troligen, det finns i hela samhället.  

    Kommer ni att ta bort organisk gödsel ur sortimentet? 

    Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår produktportfölj med hållbarhet i fokus. Vi ser miljömässiga fördelar att fortsätta arbeta med organisk gödsel och cirkulära flöden, av den anledningen vill vi inte ta bort det ur sortimentet.  Däremot gör vi kontinuerliga riskbedömningar för att säkerställa att risken är så liten som möjlig för dig som konsument. Ett led i detta är att vi nu har tagit fram en helt ny serie flytande näringsprodukter som har genomgått rigorösa tester med både odlingsförsök och analyser på oberoende nordiskt laboratorium. 

    Econova är en innovativ aktör inom återvinning och biobränsle. Med varumärket Weibulls i spetsen är vi det ledande trädgårdsföretaget i Norden.

    Econova, Box 90, 616 21 Åby, Sverige

    Telefon: 011-36 81 00

    Följ oss

    Skapad av DIGITALCAP