Vision och affärsidé

Econova vet hur miljöverksamhet blir lönsam och ska vara en kraft för en hållbar utveckling. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners tar vi dagligen nya steg för att nå vår vision "En grönare värld".