Vårt jordsortiment

Vårt jordsortiment

Econova erbjuder ett brett sortiment av jordprodukter på den nordiska marknaden.

Varje år producerar vi cirka 250 000 ton jordprodukter  för plantering, anläggning, marktäckning och specialändamål. Jorden säljer vi både i säck och som lösvikt.

Vi lagrar, komposterar och blandar jordråvaror på flera produktionsplatser i Sverige. Den färdigblandade jorden packar vi i våra säckfabriker utanför Järle, Norrköping och Sösdala. 

Våra aktiva torvmossar finns framförallt i Skåne och Småland. Vi är även första jordproducent i Sverige att använda fibermull, en komposterad träfiber, som jordråvara.

Produktfakta

Här hittar du produktfaktablad för de jordar som vi producerar

Växtjord Gräs - Weibulls (pdf)

Växtjord Plant - Weibulls (pdf)

Växtjord Mineral - Weibulls (pdf)

Rabattjord - Weibulls (pdf)

Anläggningsjord (pdf)

AR-jord (pdf)

Rhododendronjord - Weibulls (pdf)

Bjälklagsjord - Weibulls (pdf)

Barkmull (pdf)

Sorterad åkerjord (pdf)

Fibermull (pdf)

Torv (pdf)

Täckbark (pdf)

Toppdress (pdf)

Naturgödsel (pdf)

Fritidsflis (pdf)