Biobränsle - tryggt och effektivt

Econova erbjuder bästa kundnytta genom regional närvaro och effektiv logistik.

Helhetslösningar för biobränsle

Econova är en av Sveriges största, fristående leverantörer av biobränsle.

Det stora materialflödet kring biobränslen ställer höga krav på välorganiserade leveranser, något som Econova har tagit fasta på. Med våra biobränsleterminaler har vi en regional närvaro, som kommer våra kunder tillgodo i form av effektiva logistiklösningar och ökad servicegrad.

Econova erbjuder även hjälp att sluta kretsloppet genom att omhänderta biobränsleaska som vi återför till skogen.

Dela |